08/03/2023
70 studenten werken aan grondstoffen van de toekomst
Plastic en verf maken zonder aardolie gaat niet vanzelf. Daar is veel wetenschappelijk onderzoek voor nodig. Drie Nederlandse universiteiten werken sinds 2016 samen met grote bedrijven als AkzoNobel, BASF en Shell in het Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium (ARC CBBC) aan de energie-, grondstoffen- en materialentransitie.

Een deel van het onderzoek van ARC CBBC richt zich op het omzetten van CO2 naar bruikbare materialen: Carbon Capture and Utilisation (CCU). In een interview met Change Inc. vertelt PhD-student Sofie Ferwerda van de Universiteit Utrecht onder andere over haar onderzoek samen met BASF naar het gebruik van afgevangen CO2 als bouwsteen voor de chemie.

Afstappen van aardolie 

Die CO2 wordt nu nog niet benut door bedrijven. Ferwerda maakt er samen met methaan hoog-reactief synthesegas van, een mengsel van CO en waterstof. Dat kan vervolgens gebruikt worden als een alternatief voor de koolstof uit olie bij het maken van plastic. “Zo kunnen we duurzaam plastic maken van andere grondstoffen. Voor een bedrijf als BASF is het aantrekkelijk om hierdoor in de toekomst te kunnen afstappen van aardolie.”

Beste katalysator

Ferwerda: “We maken en onderzoeken hier in het lab vooral katalysatoren. Die zijn nodig om chemische processen te veranderen of efficiënter te maken. Wij kijken bijvoorbeeld of je goedkopere of minder schadelijke stoffen kunt gebruiken. We willen die materialen beter leren begrijpen en onderzoeken hoe ze daadwerkelijk werken in een chemische reactie. Het doel is om steeds de beste katalysator te vinden.”

Hoge ogen

Wetenschappelijk directeur Bert Weckhuysen, hoogleraar katalyse, energie en duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht, beaamt dat CO2 prima bruikbaar is als grondstof voor chemie. Dat kan afgevangen worden bij industrie of afvalverbrandingsinstallaties, maar in de toekomst ook direct uit de atmosfeer (Direct Air Capture). “In Utrecht onderzoeken we onder andere CO2-katalyse om samen met waterstof, methaan en andere elementen koolstofverbindingen te maken”, zegt Weckhuysen: “Daar kan je bijvoorbeeld plastic van maken. We gooien hiermee hoge ogen in de wereld.”

Over ARC CBBC

Het Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium is het nationale onderzoekscentrum voor circulaire en duurzame chemie in Nederland. Binnen het ARC CBBC werken onderzoekers van de universiteiten van Groningen, Utrecht en Eindhoven samen met onderzoeksinstituten, zoals AMOLF en DIFFER, vertegenwoordigers van de industrie en de overheid om de chemische industrie te vergroenen. Onderzoeksthema’s zijn energietransitie, grondstoffentransitie en materiaaltransitie.

Lees hier het volledige artikel van Change Inc.