Alta Carbon Technologies
CO2 als grondstof voor groene cyclische carbonaten

Het MKB-bedrijf Alta Carbon Technologies ontwikkelt technologieën voor de productie van groene cyclische carbonaten uit CO2. Het bedrijf werkt nauw samen met Nederlandse en Europese universiteiten.

Het door Alta ontwikkelde proces dat (ook eventueel onzuivere) CO2 door middel van een innovatieve katalysator met laag energiegebruik, omzet naar een circulaire elektrolyt voor lithiumbatterijen. De volgende stappen die het bedrijf wil zetten zijn: het opschalen naar demonstratie- en daarna full-scale fabrieken, doorontwikkelen voor verschillende soorten groene cyclische carbonaten, en ontwikkeling van processen voor lineaire carbonaten vanuit CO2, ook voor de batterijen.