Alta start pilot voor CO2-hergebruik
10/08/2023
Alta Carbon Technologies , partner van FutureCarbonNL, start op Valuepark Terneuzen een pilot om CO2 en gassen afkomstig van de chemische industrie om te zetten naar een vloeistof voor batterijen.

Bij traditionele productiemethoden kan CO2 nog niet opgeslagen worden. Daardoor is er veel CO2-uitstoot. Alta heeft een innovatieve chemische technologie ontwikkeld die CO2 en epoxiden, een petrochemisch bijproduct, om kan zetten in een belangrijke grondstof voor lithium-ion batterijen. Epoxiden zijn gassen die veilig moeten worden verwerkt, dus voordat deze installaties op grote schaal worden gebouwd, is het essentieel om ze eerst op kleine schaal te testen. Op het chemiepark in Terneuzen bouwt Alta een pilot plant waar zij de nieuwe technologie gaat demonstreren, testen en valideren.

Subsidie

De pilot wordt mogelijk door een subsidie van ruim 1,8 miljoen euro uit begin dit jaar gelanceerde Europese subsidiefonds Just Transition Fund (JTF). Het project van Alta sluit aan bij de plannen om Zeeland te helpen bij de omschakeling naar een circulaire chemie. De regio Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost kan daarbij rekenen op 58,5 miljoen euro Europese steun om de economische en sociale gevolgen van de overgang van fossiele naar groene industrie op te vangen. ‘CO2-hergebruik in een cyclische carbonaat’ is het eerste project in deze regio dat financiering ontvangt uit het Europese subsidiefonds.

Koolstofstromen

De economie van Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost draait voor een belangrijk deel op koolstofstromen van fossiele oorsprong. Met het oog op de toekomst zijn industriële spelers echter bezig met de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve technologieën. De opslag van CO2 en omzetting daarvan in waardevolle chemicaliën, oftewel Carbon Capture and Utilization, is een veelbelovende methode voor de klimaattransitie, omdat hierbij de uitstoot afneemt en de koolstof als grondstof een deel van de oplossing wordt.

Industrie vergroenen

Frank Vergunst, oprichter van Alta: “Onze missie is om de chemische industrie substantieel te vergroenen. Daarom heeft Alta in de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in onderzoek naar chemische processen die onderdeel kunnen zijn van een circulaire economie. Het gebruik van CO2 en afval biomassa als hernieuwbare hulpbronnen voor waardevolle producten en materialen is zeer wenselijk om verschillende productieketens groener te maken.”

Klik hier voor het volledige persbericht van Alta.