Unieke technologie voor afvang CO2 en conversie naar groene chemicaliën

Terwijl de wereld volop bezig is met elektrolyse om waterstof te produceren door splitsing van water, zet TNO ook in op deze technologie om CO2 te converteren. CO2 elektrolyse is een veelbelovende elektrochemische techniek om dit broeikasgas om te zetten in hoogwaardige duurzame chemicaliën.

Carbon Tech Symposium

The Carbon Tech Symposium on April 25, 2023 in Groningen, brings together established and emerging researchers from academia and industry. They will discuss the latest advances in biological and chemical CO2 utilization and, to speculate on future directions for the fields.

Vliegen op kooldioxide

Gedragsverandering is belangrijk om het broeikaseffect op onze planeet te beperken. Maar sommige gewoonten, zoals vliegen, kunnen we maar moeilijk aanpassen. In zo’n geval kan een technische oplossing een belangrijke rol spelen.

FutureCarbonNL: innovatieve ideeën zijn welkom!

Ruim zestig wetenschappers namen 11 oktober deel aan een online informatiebijeenkomst over FutureCarbonNL (FCNL). Matthias Heinemann (RUG) en Wim Brilman (UTwente), beide lid van het kernteam van FutureCarbonNL, gaven een korte presentatie over het Groeifonds-voorstel, waarna deelnemers werden opgeroepen mee te denken en input te leveren voor vier onderzoeksroutes die onder FutureCarbonNL zijn samengebracht.