Carol Xiao: Is koolstof het probleem?
27/06/2023
Koolstof is overal aanwezig in ons dagelijks leven, zoals energie, bouwmaterialen, voeding, textiel en chemicaliën. Op dit moment verbruiken we 550 megaton(1) koolstofhoudende materialen en energie. Hiervan is bijna 88% afkomstig van fossiele grondstoffen en 12% bestaat uit CO2, recyclage en bio-koolstofbronnen. De verwachting is dat het gebruik van koolstof in 2050 is verdubbeld tot 1.150 megaton.

Het gebruik van koolstof is niet het probleem, maar het afvoerputje vormt de uitdaging. Daarom is het nodig om de hiervoor genoemde 88% te vervangen door nieuwe koolstofbronnen en bijhorende technologieën.

Wat kunnen we doen?

Wat we sowieso moeten doen, is minder en efficiënter gebruikmaken van materialen en energie, en deze hergebruiken. Desondanks blijft de behoefte aan koolstof zeer groot. We zullen dus veel meer gaan recycleren. Maar daarnaast zijn ook het grootschalig gebruik van niet-fossiele grondstoffen én het toepassen van Carbon Capture and Utilisation (CCU) technologieën die noodzakelijk zijn.

Het grotere plaatje

Binnen het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) zijn we ervan overtuigd dat we eerst naar het grotere plaatje moeten kijken en de behoefte aan koolstof moeten begrijpen. Om vervolgens samen met stakeholders een routekaart of scenario’s uit te kunnen werken voor de transformatie naar een circulaire, industriële koolstofketen. Vier jaar geleden hebben we het ISPT-programma Circular Carbon opgericht en inmiddels hebben we een sterk projectportfolio opgebouwd in samenwerking met ons netwerk.

Samenwerken met koolstofketen

In het Circular Carbon Programma werken we samen met partners aan het versnellen van innovatie, het ontwikkelen van nieuwe consortia en het realiseren van goedkopere en schaalbare technologieën. Zo ondersteunt ISPT de industrie om haar CO2-reductiedoelstellingen te behalen.

In de komende jaren zullen we blijven werken aan vergassingsroutes voor syngasproductie, elektrochemische conversie van CO2 en routes gebaseerd op syngas, zoals hernieuwbare methanolstrategieën en –paden. Dit doen we door samen te werken met de gehele koolstofketen.

FutureCarbonNL

De ambitie van FutureCarbonNL is om in Nederland een wereldwijd vooraanstaande carbon-technologiesector op te bouwen. Deze is nodig om af te kunnen stappen van fossiele koolstofbronnen en de stap te maken naar een duurzame en gezonde toekomst. Op haar beurt werkt ISPT met zijn Circular Carbon Program aan het ontwikkelen van een nieuwe koolstofketen voor energie en materialen. Deze initiatieven zullen elkaar versterken en bovendien leiden tot nieuwe verbindingen tussen de bijbehorende netwerken.

Het wordt een spannende week. Op 30 juni maakt de Adviescommissie van het Nationaal Groeifonds bekend of  FutureCarbonNL financiering ontvangt voor zijn voorstel. Ik hoop dat van harte, want een sterke carbontech-sector draagt bij aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Wij zijn er klaar voor.

Fingers crossed!

Carol Xiao
(Director Business Development bij ISPT)

Voetnoot 1: Turning off the Tap for Fossil Carbon