Martijn de Graaff: Goede boterham in CO2-neutrale toekomst
06/04/2023
De SER waarschuwde deze week nog: de grondstoffentransitie blijft achter bij de energietransitie. Ik deel die zorg, want de wereldwijde vraag naar brandstoffen, materialen en voeding groeit onverminderd door. Dit betekent dat we écht tempo moeten maken met de transformatie van waardeketens en bedrijven. Maar dit biedt ook kansen. Nederland heeft alles in huis om een springplank te zijn voor startups en scale-ups voor de wereldwijde uitrol van carbontech.

De opgave die voor ons ligt is zo groot dat we niet op één paard moeten wedden. Ook afvalrecycling en biobased productie zijn kansrijke routes. Maar deze opties zijn niet voldoende om tegemoet te komen aan de almaar toenemende vraag van de consument. 

Groene energie

Carbontech, het hergebruik van CO2 en CO, is daarom cruciaal. Juist in de combinatie met hernieuwbare energieproductie – in de vorm van groene elektriciteit of waterstof – zijn er enorm veel mogelijkheden. Zodra deze groene energie in grote hoeveelheden beschikbaar is, kunnen restgassen zoals (laagwaardige) CO2 en CO, weer ‘opgepompt’ worden tot nuttige producten met waarde. Een duurzamer alternatief dan permanente ondergrondse opslag.

Technieken groeien uit het lab

Universiteiten en kennisinstellingen hebben het afgelopen decennium veel onderzoek gedaan naar de valorisatie van CO2 en CO. Veel technieken groeien ondertussen dan ook uit het lab. Dat is te zien aan de grote toename van startups die instappen in carbontech.

Zo zijn er start-ups die werken aan nieuwe vormen van geïntegreerde CO2-afvang zoals Carbyon, aan zeer selectieve katalysatoren zoals DelftIMP, of aan geavanceerde reactorconcepten zoals Avantium en Coval Energy. Photanol houdt zich weer bezig met het ontwerpen van nieuwe bioroutes. En dan zijn er nog de startups die daadwerkelijk CO2-gebaseerde producten willen vermarkten zoals Skytree en Deep Branch. Al deze ideeën en technieken zijn nodig in de nieuwe carbontech-waardeketens waarmee grote bedrijven aan de slag willen, nationaal en internationaal. En dat is te zien, want de interesse in dit soort ondernemingen neemt zienderogen toe, zowel bij eindgebruikers als bij investeerders.

Meer dan 25 startups en MKB

Inmiddels zijn meer dan 25 startups en MKB-bedrijven aangesloten bij het FutureCarbonNL-consortium. Zij willen een grote rol spelen in de nationale ontwikkeling en demonstratie van carbontech-producten en waardeketens. Om die vervolgens internationaal uit te rollen naar landen waar grote hoeveelheden duurzame energie beschikbaar zijn, zoals in Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en Australië.

Support nodig

Maar dit gaat niet vanzelf. Om hun technologieën en producten verder te brengen hebben startups support nodig van kennisinstellingen (om openstaande technische uitdagingen aan te pakken), van grote bedrijven (om technologie in de praktijk door te ontwikkelen en te fungeren als launching customer) en van de overheid (om de investeringsrisico’s te beperken en een gelijk speelveld te creëren).

Rol van Groeifondsvoorstel FutureCarbonNL

En dat is precies waar het Groeifonds-voorstel van FutureCarbonNL een sleutelrol in kan spelen: het verbinden van nieuwe carbontech-ondernemingen met waardeketenpartners in gezamenlijke ontwikkeltrajecten, fieldlabs en demonstratieprojecten. En het begeleiden van startups bij het vinden van hun eerste product of dienst in deze opkomende internationale markt.

Sprong naar buitenlandse waardeketens

Met de ondersteuning van het Groeifonds wil FutureCarbonNL dan ook dat deze bedrijven hun eerste stap versneld kunnen zetten in Nederland. Om daarna met een track-record en referenties op zak de sprong naar de grote buitenlandse waardeketens te maken. Op die manier dragen we niet alleen bij aan CO2-reductie en circulariteit op een mondiaal niveau, maar verzekeren we onszelf ook van een goede boterham in een CO2-neutrale toekomst.

Martijn de Graaff
(Business and Program Director, TNO)