BLOG Peter Remco Vellinga: Sweet spots
23/03/2023
Als we van fossiel ‘af willen’, moeten we onze producten voortaan maken van gerecycled carbon, biobased carbon of carbon uit CO2. FutureCarbonNL zet in op de derde route: Carbon Capture and Utilization (CCU). Naast het ontwikkelen van nieuwe technologieën om CO2 om te zetten in nieuwe chemische bouwstenen, liggen er nog heel wat andere uitdagingen om van CCU een succes te maken. Een actief platform als FutureCarbonNL is nodig om de sweet spots te identificeren.

Laten we beginnen bij de oorsprong van de CO2/CO. Deze kan nogal variëren. Soms heb je te maken met verdunde CO2, bijvoorbeeld in afgassen van afvalverbranders, soms met redelijk zuivere stromen CO2 uit de productie van biogas, of CO en waterstofmengsels uit gasificatie. Koolstof is dus niet zomaar koolstof.

We weten op dit moment nog niet wat de winnende technologieën zijn voor CCU. Daarom zet FutureCarbonNL breed in op de ontwikkeling van verschillende routes en processen die CO2 en CO omzetten in nieuwe, duurzame materialen, brandstoffen en (dier)voeding. In eerste instantie richten we ons op biologische, elektro/fotochemische, thermokatalytische conversietechnologieën en op geïntegreerde afvang en conversie.

Daarnaast moeten we kringlopen sluiten. Dat betekent samenwerkingen met nieuwe partners en sectoren, in andere rollen. Ieder van ons moet zich daarbij aanpassen en veranderen. We zullen ons moeten verdiepen in de cultuur, de beslissingsprocessen, de risicobereidheid en de snelheid van de nieuwe partners.

Ook bedrijven zelf, zoals BASF, zoeken naar hoe en waar CCU binnen de strategie past. Wat is de plaats van CCU ten opzichte van andere mogelijkheden voor CO2-reductie, waar past het op de tijdslijn en onder welke omstandigheden zijn investeringen in CCU rendabel én duurzaam? De beslissing om te investeren in (grootschalige) inzet van CCU is daarmee uiteindelijk vaak afhankelijk van een (gelukkige) samenloop van de juiste omstandigheden en randvoorwaarden.

De grote vraag is waar die sweet spots voor lokale demonstratie van CCU-technologie, die FutureCarbonNL nastreeft, gaan ontstaan. Alle puzzelstukjes moeten op hun plaats vallen: een bedrijf dat emissies heeft en wil reduceren, een technologieprovider die klaar is om zijn technologie te demonstreren, een hoofdproduct met een aantrekkelijke markt en bijproducten die lokaal een behoefte invullen. En dan hebben we het nog niet gehad over de beschikbaarheid van groene stroom, de aansluitcapaciteit, beschikbaarheid van subsidie, stikstofruimte, enzovoort.

Daarom is het opbouwen van een multidisciplinaire CCU-community zo belangrijk. Voor inzicht en overzicht van alle initiatieven en plannen. Ik ben er trots op dat FutureCarbonNL zoveel verschillende partijen uit de keten bij elkaar heeft gebracht. En daar gaan we mee door! Want naast technologische ontwikkeling, moeten partijen elkaar kunnen vinden en moeten de ‘sweet spots’ bovenkomen om FutureCarbonNL tot een succes te maken. Wil jij je hier ook bij aansluiten? Meld je dan aan!

Peter Remco Vellinga
Senior Sustainability Manager Benelux BASF