Ronde 4 en 5 Nationaal Groeifonds geschrapt

De rondes 4 en 5 van het Nationaal Groeifonds komen te vervallen. Dat is besloten in het hoofdlijnenakkkoord van 16 mei. Dit betekent een flinke tegenvaller voor FutureCarbonNL en andere Groeifonds-initiatieven. De community die de afgelopen jaren is opgebouwd rondom carbontechnologie blijft actief, in afwachting van nieuwe financieringsmogelijkheden.

Vierde ronde Nationaal Groeifonds tot nader order gestaakt

Het Nationaal Groeifonds is tot nader order gepauzeerd. Minister Micky Adriaansens (EZK) besloot hiertoe nadat de Tweede Kamer een motie van D66 om het fonds te blijven ondersteunen, had verworpen. De vierde ronde waarbij in totaal 3,4 miljard euro beschikbaar zou komen – eerder al uitgesteld tot 1 juni – staat nu dus in de ijskast.

Podcast: Kunnen we plastics duurzaam produceren uit CO2?

Plastics zijn breed inzetbaar en relatief goedkoop. Mooie eigenschappen, maar bij de productie van plastic komt veel CO2 vrij. Hoe kom je tegemoet aan de groeiende vraag naar plastics, zónder het milieu of onze gezondheid te schaden?

Nieuwe projecten gezocht voor herindiening FutureCarbonNL

Voor de herindiening van FutureCarbonNL voor de vierde ronde van het Nationaal Groeifonds, is het innovatieprogramma op zoek naar concrete pilot- en demonstratieprojecten gericht op de ontwikkeling van CCU-technologieën en -processen.

Alta start pilot voor CO2-hergebruik

Alta Carbon Technologies , partner van FutureCarbonNL, start op Valuepark Terneuzen een pilot om CO2 en gassen afkomstig van de chemische industrie om te zetten naar een vloeistof voor batterijen.

NGF-voorstel FutureCarbonNL niet gehonoreerd

De adviescommissie van het Nationaal Groeifonds (NGF) heeft het ingediende voorstel van FutureCarbonNL voor Ronde 3 niet gehonoreerd. Dat heeft minister Adriaansens van Economische Zaken vrijdag bekendgemaakt.

Carol Xiao: Is koolstof het probleem?

Koolstof is overal aanwezig in ons dagelijks leven, zoals energie, bouwmaterialen, voeding, textiel en chemicaliën. Op dit moment verbruiken we 550 megaton(1) koolstofhoudende materialen en energie. Hiervan is bijna 88% afkomstig van fossiele grondstoffen en 12% bestaat uit CO2, recyclage en bio-koolstofbronnen. De verwachting is dat het gebruik van koolstof in 2050 is verdubbeld tot 1.150 megaton.

Wim de Jong: CO2 als grondstof, een kwestie van lange adem

Het snel verminderen van de CO2-uitstoot om de verdere opwarming van de aarde te beperken, is de grootste uitdaging voor deze eeuw. Dit kunnen we bereiken door niet langer gebruik te maken van steenkool, aardolie en aardgas als energiebron. Bij sommige industriële processen, maar ook bij energieterugwinning uit niet te recyclen afvalstromen, is het soms lastig om CO2-emissies snel te reduceren. In dat geval is het ook mogelijk om de CO2 af te vangen en op te slaan in lege gasvelden óf de CO2 te benutten als nieuwe grondstof. Twence zet in op beide opties.

DME: Duurzaam gas helpt bedrijven om af te stappen van fossiele brandstoffen

Dimethylether (DME) is een nog vrij weinig toegepast gas, dat vooral wordt gebruikt als drijfgas in haarlak. In potentie kan het diesel en LPG vervangen als brandstof voor woningen en mkb- of agrarische bedrijven die niet op het aardgasnet zijn aangesloten. Alleen al in Europa is dat een enorme markt. TNO heeft een methode ontwikkeld om DME heel efficiënt en goedkoop te produceren uit CO2. Een belangrijke stap van fossiel naar hernieuwbaar en het circulair maken van koolstof.