BLOG Peter Remco Vellinga: Sweet spots

Als we van fossiel ‘af willen’, moeten we onze producten voortaan maken van gerecycled carbon, biobased carbon of carbon uit CO2. FutureCarbonNL zet in op de derde route: Carbon Capture and Utilization (CCU). Naast het ontwikkelen van nieuwe technologieën om CO2 om te zetten in nieuwe chemische bouwstenen, liggen er nog heel wat andere uitdagingen om van CCU een succes te maken. Een actief platform als FutureCarbonNL is nodig om de sweet spots te identificeren.

Unieke technologie voor afvang CO2 en conversie naar groene chemicaliën

Terwijl de wereld volop bezig is met elektrolyse om waterstof te produceren door splitsing van water, zet TNO ook in op deze technologie om CO2 te converteren. CO2 elektrolyse is een veelbelovende elektrochemische techniek om dit broeikasgas om te zetten in hoogwaardige duurzame chemicaliën.

Carbon Tech Symposium

The Carbon Tech Symposium on April 25, 2023 in Groningen, brings together established and emerging researchers from academia and industry. They will discuss the latest advances in biological and chemical CO2 utilization and, to speculate on future directions for the fields.

70 studenten werken aan grondstoffen van de toekomst

Plastic en verf maken zonder aardolie gaat niet vanzelf. Daar is veel wetenschappelijk onderzoek voor nodig. Drie Nederlandse universiteiten werken sinds 2016 samen met grote bedrijven als AkzoNobel, BASF en Shell in het Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium (ARC CBBC) aan de energie-, grondstoffen- en materialentransitie.

Nationaal Groeifonds ontvangt 47 voorstellen in 3e ronde

In de derde ronde van het Nationaal Groeifonds hebben – naast FutureCarbonNL – 46 andere aanvragers een voorstel ingediend. Dat hebben minister Micky Adriaansens (EZK) en minister Sigrid Kaag (Financiën) woensdag bekendgemaakt.

FutureCarbonNL maakt Nederland wereldleider in carbontech

FutureCarbonNL wil een mondiaal toonaangevende carbontech-sector opbouwen in Nederland. Hiervoor diende zij vandaag een projectvoorstel in bij het Nationaal Groeifonds van in totaal ruim 1,4 miljard euro. FutureCarbonNL is een samenwerkingsverband van universiteiten, kennisinstellingen, startups, MKB, industrie en het ministerie van EZK en IenW.

Groene koolstof heeft de toekomst

De mensheid moet af van haar verslaving aan olie en gas. Maar daarvoor zijn wel nieuwe bronnen nodig voor koolwaterstoffen, de moleculen waarvan brandstof en veel materialen zijn gemaakt.

Vliegen op kooldioxide

Gedragsverandering is belangrijk om het broeikaseffect op onze planeet te beperken. Maar sommige gewoonten, zoals vliegen, kunnen we maar moeilijk aanpassen. In zo’n geval kan een technische oplossing een belangrijke rol spelen.

Deep Branch: van CO2 naar zalm

Deep Branch gebruikt CO2 als grondstof voor ingrediënten voor diervoeding, met name voor de viskweek. Een pilotplant start volgend jaar op Chemelot, een demonstratiefabriek staat in de planning.