Alta start pilot voor CO2-hergebruik

Alta Carbon Technologies , partner van FutureCarbonNL, start op Valuepark Terneuzen een pilot om CO2 en gassen afkomstig van de chemische industrie om te zetten naar een vloeistof voor batterijen.

NGF-voorstel FutureCarbonNL niet gehonoreerd

De adviescommissie van het Nationaal Groeifonds (NGF) heeft het ingediende voorstel van FutureCarbonNL voor Ronde 3 niet gehonoreerd. Dat heeft minister Adriaansens van Economische Zaken vrijdag bekendgemaakt.

Carol Xiao: Is koolstof het probleem?

Koolstof is overal aanwezig in ons dagelijks leven, zoals energie, bouwmaterialen, voeding, textiel en chemicaliën. Op dit moment verbruiken we 550 megaton(1) koolstofhoudende materialen en energie. Hiervan is bijna 88% afkomstig van fossiele grondstoffen en 12% bestaat uit CO2, recyclage en bio-koolstofbronnen. De verwachting is dat het gebruik van koolstof in 2050 is verdubbeld tot 1.150 megaton.

Wim de Jong: CO2 als grondstof, een kwestie van lange adem

Het snel verminderen van de CO2-uitstoot om de verdere opwarming van de aarde te beperken, is de grootste uitdaging voor deze eeuw. Dit kunnen we bereiken door niet langer gebruik te maken van steenkool, aardolie en aardgas als energiebron. Bij sommige industriële processen, maar ook bij energieterugwinning uit niet te recyclen afvalstromen, is het soms lastig om CO2-emissies snel te reduceren. In dat geval is het ook mogelijk om de CO2 af te vangen en op te slaan in lege gasvelden óf de CO2 te benutten als nieuwe grondstof. Twence zet in op beide opties.

DME: Duurzaam gas helpt bedrijven om af te stappen van fossiele brandstoffen

Dimethylether (DME) is een nog vrij weinig toegepast gas, dat vooral wordt gebruikt als drijfgas in haarlak. In potentie kan het diesel en LPG vervangen als brandstof voor woningen en mkb- of agrarische bedrijven die niet op het aardgasnet zijn aangesloten. Alleen al in Europa is dat een enorme markt. TNO heeft een methode ontwikkeld om DME heel efficiënt en goedkoop te produceren uit CO2. Een belangrijke stap van fossiel naar hernieuwbaar en het circulair maken van koolstof.

Factsheet FutureCarbonNL live

Carbon Capture and Utilization, carbontech, recarboniseren, koolstofcirkel sluiten. Allemaal begrippen die voor grote groepen mensen nieuw en onbekend zijn. In FutureCarbonNL komt dit allemaal samen in een ambitieus innovatieprogramma dat draait om het hergebruik van CO2 en CO. In deze factsheet leggen we kort en bondig uit wat FutureCarbonNL is, wat we willen bereiken, op wat voor wijze, met wie en wanneer.

Henk Noorman: CO2 inzetten voor duurzame voedselproductie

De toekomst van koolstof is circulair! Ondergrondse koolstof moet zoveel mogelijk ondergronds blijven. In plaats daarvan moeten we vol inzetten op bovengrondse koolstof. Veel aandacht gaat naar plantaardig materiaal en kunststof-recycle als bovengrondse bron. Maar gezien de grote en toenemende vraag naar koolstofhoudende producten kunnen we niet meer om CO2 heen als derde route, al is het nu nog duur is en vraagt het veel energie.

Deep Branch neemt pilotinstallatie in Rotterdam in gebruik

Deep Branch heeft een mobiele pilot unit in de haven van Rotterdam in gebruik genomen die lokaal afgevangen CO2 omzet in proteïnes via een gasfermentatieproces. In dit Carbon Craft Project werkt Deep Branch samen met OCAP en tomatenkweker Duijvestein.

Kaas van kooldioxide

Het is mogelijk een bacterie zo aan te passen dat hij van kooldioxide, zuurstof en waterstof nuttige grondstoffen produceert voor bijvoorbeeld veganistische kaas of medicijnen. Biochemicus Sandy Schmidt wil deze bacterie voeden met kooldioxide uit afvalgassen van fabrieken. Ze hoopt op financiering van haar onderzoek uit het innovatieprogramma FutureCarbonNL.