Henk Noorman: CO2 inzetten voor duurzame voedselproductie

De toekomst van koolstof is circulair! Ondergrondse koolstof moet zoveel mogelijk ondergronds blijven. In plaats daarvan moeten we vol inzetten op bovengrondse koolstof. Veel aandacht gaat naar plantaardig materiaal en kunststof-recycle als bovengrondse bron. Maar gezien de grote en toenemende vraag naar koolstofhoudende producten kunnen we niet meer om CO2 heen als derde route, al is het nu nog duur is en vraagt het veel energie.

Deep Branch neemt pilotinstallatie in Rotterdam in gebruik

Deep Branch heeft een mobiele pilot unit in de haven van Rotterdam in gebruik genomen die lokaal afgevangen CO2 omzet in proteïnes via een gasfermentatieproces. In dit Carbon Craft Project werkt Deep Branch samen met OCAP en tomatenkweker Duijvestein.

Kaas van kooldioxide

Het is mogelijk een bacterie zo aan te passen dat hij van kooldioxide, zuurstof en waterstof nuttige grondstoffen produceert voor bijvoorbeeld veganistische kaas of medicijnen. Biochemicus Sandy Schmidt wil deze bacterie voeden met kooldioxide uit afvalgassen van fabrieken. Ze hoopt op financiering van haar onderzoek uit het innovatieprogramma FutureCarbonNL.

Trouw over Direct Air Capture

Machines die broeikasgas uit de lucht opzuigen en opslaan. In Trouw verscheen begin mei een artikel over Direct Air Capture. Aanleiding was de miljoeneninvestering door onder andere kledingbedrijf H&M en zakenbank JP Morgan in de technologie. In totaal heeft een groep Amerikaanse techbedrijven ruim 1 miljard dollar toegezegd om CO2 permanent uit de lucht te halen.

Kooldioxide straks onmisbaar als grondstof

Een Duitse moleculaire systeembioloog die zich sterk maakt voor kansen voor de Nederlandse chemische industrie. Dat ligt niet meteen voor de hand. Toch is professor Matthias Heinemann een belangrijke pleidbezorger van CO2 als grondstof.

Martijn de Graaff: Goede boterham in CO2-neutrale toekomst

De SER waarschuwde deze week nog: de grondstoffentransitie blijft achter bij de energietransitie. Ik deel die zorg, want de wereldwijde vraag naar brandstoffen, materialen en voeding groeit onverminderd door. Dit betekent dat we écht tempo moeten maken met de transformatie van waardeketens en bedrijven. Maar dit biedt ook kansen. Nederland heeft alles in huis om een springplank te zijn voor startups en scale-ups voor de wereldwijde uitrol van carbontech.

CO₂ omzetten naar een vloeistof voor batterijen

Het moet duurzamer. Dat was de gedachte van Frank Vergunst toen hij zijn aandelen in de olie- en gasindustrie verkocht en een nieuw avontuur begon. Met zijn ALTA GROUP houdt hij zich onder andere bezig met de omzetting van CO₂ naar een vloeistof die gebruikt kan worden in batterijen. De volgende stap is een pilot plant in Terneuzen.

ISPT Circular Carbon Strategy Day 20 april

Onze industrie heeft een enorme behoefte aan koolstofhoudende energie en materialen. Om fossiele koolstof te vervangen, moeten we circulaire technologieën ontwikkelen. Dit is een enorme opgave. Hierover gaat de ISPT Circular Carbon Strategy Day op 20 april.

BLOG Peter Remco Vellinga: Sweet spots

Als we van fossiel ‘af willen’, moeten we onze producten voortaan maken van gerecycled carbon, biobased carbon of carbon uit CO2. FutureCarbonNL zet in op de derde route: Carbon Capture and Utilization (CCU). Naast het ontwikkelen van nieuwe technologieën om CO2 om te zetten in nieuwe chemische bouwstenen, liggen er nog heel wat andere uitdagingen om van CCU een succes te maken. Een actief platform als FutureCarbonNL is nodig om de sweet spots te identificeren.

Unieke technologie voor afvang CO2 en conversie naar groene chemicaliën

Terwijl de wereld volop bezig is met elektrolyse om waterstof te produceren door splitsing van water, zet TNO ook in op deze technologie om CO2 te converteren. CO2 elektrolyse is een veelbelovende elektrochemische techniek om dit broeikasgas om te zetten in hoogwaardige duurzame chemicaliën.