FAQ

FutureCarbonNL wil een wereldwijde toonaangevende CCU-koolstoftechnologiesector (carbontech-sector) in Nederland opzetten. FutureCarbon NL richt zich daarvoor op onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van technologieën die CO2 kunnen omzetten in nieuwe materialen, chemicaliën en (dier)voeding. Ook wel Carbon Capture and Utilization, CCU, genoemd. Deze technologieën hebben we in de toekomst wereldwijd nodig om producten te kunnen maken zonder fossiele grondstoffen. Onze ambitie is om Nederland hierin koploper te maken, zodat we onze technologie mondiaal kunnen exporteren. Tegelijkertijd bouwen we in ons eigen land (met groene energie) een nieuwe, duurzame basisindustrie op, die werkt met CO2-neutrale, circulaire, productketens.

Met opslag alleen zijn we niet van het CO2-probleem af. CCU-carbontechnologie biedt kansen op hergebruik van COen daarmee op het rond maken van de kringloop. Hier is nog zoveel kennis, kunde, technologie en tijd voor nodig dat wij het belangrijk vinden ons hier volledig op te focussen.

We doen dit voor de huidige en toekomstige generatie, wereldwijd. Met nieuwe technologieën kunnen we producten maken, die iedereen dagelijks gebruikt. We maken deze producten dan zonder gebruik van fossiele grondstoffen. En daarmee dragen we bovendien bij aan het tegengaan van de opwarming van de aarde.

Ja, koolstofmoleculen zijn koolstofmoleculen. Het enige is dat er in de olie al energie zit. Aan de koolstof uit de uitstoot van de industrie of de lucht moet nog energie worden toegevoegd. Daarvoor is groene energie nodig. In Nederland kunnen we niet voldoende groene energie produceren voor alle producten die we hier en wereldwijd (willen) gebruiken. Andere landen hebben hiervoor betere mogelijkheden. Wel kunnen we een start maken met voorbeeldprojecten en -producten.

Recycling is belangrijk, maar daarmee redden we het niet alleen. Naast recycling en biobased productie hebben we in de toekomst zeker ook nieuwe technologieën, zoals CCU, nodig.

Voor de ontwikkeling van de technieken en eerste kleinschalige fabrieken hebben we voldoende groene energie. Nederland kan niet voldoende groene energie ontwikkelen voor wereldwijde productie van materialen. Maar Nederland kan wel koploper zijn in de ontwikkeling van kennis en technieken, deze verkopen voor de export, en mede-implementeren in andere landen. In Nederland beschikken we over een sterke kennis- en innovatiesector. Bovendien hebben we een sterke chemische industrie die wil investeren in deze transitie. Ook zijn we goed in samenwerken, wat we voor het ontwikkelen van CCU-technologie en waardeketens nodig hebben.