30/11/2022
FutureCarbonNL dient 70% voorstel in bij Nationaal Groeifonds
Gelukt! Vandaag dient FutureCarbonNL de 70% versie van zijn baanbrekende GroeiFonds-voorstel in bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

“Ons doel is een wereldwijde toonaangevende CCU-carbon technologie sector in Nederland op te zetten. We richten ons daarvoor op onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en commercialisatie van technologieën die CO2 en CO kunnen omzetten in nieuwe materialen, chemicaliën, brandstoffen en voeding voor mens en dier. Met dank aan alle partners in ons FutureCarbonNL consortium, zijn we met de indiening van ons plan weer een stap dichterbij dat doel”, zegt Erik Verbrugge, beleidsadviseur Innovatie bij VNCI.

Ambitie

“Deze technologieën hebben we in de toekomst wereldwijd nodig om producten te kunnen maken zonder fossiele grondstoffen. Onze ambitie is om Nederland hierin koploper te maken, zodat we onze technologie mondiaal kunnen exporteren. Tegelijkertijd innoveren we onze industrie in eigen land. Met groene energie bouwen we een nieuwe, duurzame basisindustrie op, die werkt met CO2-neutrale, circulaire, productketens.”  

Industrieclusters

In Nederland denken verschillende industrieclusters al na over de mogelijkheden van Carbon Capture en Utilisation (CCU). Erik Verbrugge (VNCI), Cees Biesheuvel (Dow), Ronald Korstanje (TKI Energie en Industrie), Matthias Heinemann (RuG), Petrus Postma (N-Flux), Peter Remco Vellinga (BASF) en Carol Xiao (ISPT) vertellen op de EIES2022 meer over de kansen, mogelijkheden en uitdagingen van CCU en hoe FutureCarbonNL de clusters daarbij kunnen helpen.

Nationaal Groeifonds

FutureCarbonNL gaat een voorstel indienen bij het Nationaal Groeifonds. Het voorgestelde innovatieprogramma omvat de volle breedte, van pril onderzoek tot marktrijpe technologie.