14/10/2022

FutureCarbonNL: innovatieve ideeën zijn welkom!

Ruim zestig wetenschappers namen 11 oktober deel aan een online informatiebijeenkomst over FutureCarbonNL (FCNL).

Matthias Heinemann (RUG) en Wim Brilman (UTwente), beide lid van het kernteam van FutureCarbonNL, gaven een korte presentatie over het Groeifonds-voorstel, waarna deelnemers werden opgeroepen mee te denken en input te leveren voor vier onderzoeksroutes die onder FutureCarbonNL zijn samengebracht.

“FCNL is een innovatieprogramma dat open staat voor alle partijen die kunnen bijdragen aan het doel”, legt Matthias Heinemann uit. “We willen zoveel mogelijk partijen in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken en uitnodigen hun expertise te delen. FutureCarbonNL is gericht op de meest innovatieve, vernieuwende ideeën en concepten om CO2 en CO terug te brengen in de koolstofcirkel, en daarvoor is iedereen welkom. It’s not a closed shop!”

“It’s not a closed shop”

Circulariteit

Heinemann en Brilman zijn blij met de grote belangstelling uit de academische wereld. “Het toont aan dat dit onderwerp leeft onder onderzoekers.” Dat bleek ook uit een korte inventarisatieronde onder de deelnemers: veel onderzoeksgroepen houden zich bezig met circulariteit en manieren hoe je in de toekomst materialen moeten bouwen op basis van niet-fossiele koolstofbronnen.

Koploper

Het Groeifonds-voorstel wil al die verschillende initiatieven en concepten bundelen, en samen met de industrie verder brengen, zodat Nederland in de toekomst koploper kan worden op het gebied van Carbon Capture en Utilization (CCU). “Dat kan alleen door nauw samen te werken en de krachten van academie en bedrijfsleven te bundelen.” De komende maanden werkt het FCNL-kernteam verder aan uitwerking en verdieping van het Groeifonds-voorstel, en het enthousiasmeren en betrekken van zoveel mogelijke relevante partijen.”