Groningen Seaports
Eiwitten en platformmoleculen uit CO2

Groningen Seaports ontwikkelt een geïntegreerd netwerk van nieuwe waardeketens om de productie van eiwitten en twee platformchemicaliën uit CO2 te demonstreren. Hiermee willen ze bouwstenen voor (dier)voeding en smaak- en geurstoffen maken. Dit alles met minimale klimaatimpact.

Met de beoogde productievolumes kunnen de individuele technologieën, een combinatie ervan, en de afzetmarkten voor de producten, op bijna-commerciële schaal worden gedemonstreerd en geoptimaliseerd.

Zuivering van CO2
De CO2 is vooral biogeen en uit afvalprocessen opgevangen en gezuiverd. Productie van groene waterstof vindt plaats via waterelektrolyse, met hernieuwbare elektriciteit. Toediening van de gasmix aan een innovatief fermentatieproces, levert drie producten op: hoogwaardige aceton, zuivere en ruwe ethanol.
Bouwstenen voor vitamines
De hoogwaardige producten dienen als bouwstenen voor vitamines (voor (dier)voeding) en als oplosmiddel voor geur- en smaakstoffen. In een tweede innovatief fermentatieproces vindt omzetting plaats van de lagere kwaliteit ethanol in microbieel eiwit. Dit is een waardevolle en duurzame alternatieve eiwitbron in diervoeding, die vismeel en soja-eiwit vervangt. Er zijn al potentiële langdurige afnemers van de producten.