29/11/2022
Vraagstuk: Hoe recarboniseren we Nederland?
Als we niet langer gebruik maken van fossiele koolstofbronnen, hoe en waarvan gaan we in de toekomst onze dagelijkse producten maken? Dat is het vraagstuk van de toekomst.

Op 30 november presenteert FutureCarbonNL – dat deelneemt aan de derde ronde van het Nationaal Groeifonds – zijn innovatieprogramma op de tweedaagse European Industry & Energy Summit 2022 (EIES2022), in Brightslands, Chemelot.

In FutureCarbonNL onderzoekt een consortium van Nederlandse kennisinstellingen en (chemie)bedrijven de meest bruikbare en realistische routes en technologieën om (afgevangen) CO2 en CO om te zetten in grondstof voor nieuwe materialen, brandstoffen en (dier)voeding.

Industrieclusters

In Nederland denken verschillende industrieclusters al na over de mogelijkheden van Carbon Capture en Utilisation (CCU). Erik Verbrugge (VNCI), Cees Biesheuvel (Dow), Ronald Korstanje (TKI Energie en Industrie), Matthias Heinemann (RuG), Petrus Postma (N-Flux), Peter Remco Vellinga (BASF) en Carol Xiao (ISPT) vertellen op de EIES2022 meer over de kansen, mogelijkheden en uitdagingen van CCU en hoe FutureCarbonNL de clusters daarbij kunnen helpen

Nationaal Groeifonds

FutureCarbonNL gaat een voorstel indienen bij het Nationaal Groeifonds. Het voorgestelde innovatieprogramma omvat de volle breedte, van pril onderzoek tot marktrijpe technologie.