23/12/2022
Kroon op onze inspanningen
FutureCarbonNL ontving vandaag de officiële toezegging van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) dat zij ons voorstel gaan indienen voor de 3e ronde bij het Nationaal Groeifonds.

Dit besluit vond plaats op basis van de 70% versie van het voorstel. Martijn de Graaff, program director industrial transformation TNO: “Dit is al een kroon op onze inspanningen. We gaan de komende tijd aan de slag met de feedback van EZK en de inhoud verder optimaliseren.

Meer dan 35 projecten
Er zijn ondertussen meer dan 35 projecten ingediend bij FutureCarbonNL om brandstoffen, materialen en voedingsingrediënten te produceren uit industriële restgassen en CO2 uit de lucht. “Het is fantastisch om te zien dat grote bedrijven samen met startups nieuwe waardeketens willen opzetten om ons land duurzamer te maken en ook nieuwe technologie te leveren naar de rest van de wereld. Dit wordt een gamechanger voor de procesindustrie.”

Sandy Schmidt

Geneesmiddelen uit afvalgassen
Een voorbeeld van onderzoek naar het produceren van dit soort ingrediënten geeft RUG biochemicus Sandy Schmidt. Zij legt uit hoe een bodembacterie die wordt gevoed met restgassen van fabrieken, uiteindelijk melkeiwitten en bouwstenen voor geneesmiddelen produceert.