17/02/2023
Nationaal Groeifonds ontvangt 47 voorstellen in 3e ronde
In de derde ronde van het Nationaal Groeifonds hebben – naast FutureCarbonNL – 46 andere aanvragers een voorstel ingediend. Dat hebben minister Micky Adriaansens (EZK) en minister Sigrid Kaag (Financiën) woensdag bekendgemaakt.

De subsidieaanvragen kwamen tussen 2 januari en 3 februari 2023 binnen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De informatie over deze voorstellen is nu nog besloten. De bekendmaking van de voorstellen volgt zodra de adviescommissie haar advies heeft gegeven.

In totaal dienden twintig samenwerkingsverbanden een subsidieaanvraag in, met in totaal 501 subsidieaanvragers. Deze groep vroeg in totaal ruim € 2,5 miljard aan subsidie aan. Binnen het terrein ‘Kennisontwikkeling’ zijn er drie aanvragen ingediend, voor in totaal ruim € 400 miljoen. Binnen het terrein ‘Onderzoek, ontwikkeling en innovatie’ dienden zeventien partijen een aanvraag in voor ongeveer € 2,1 miljard. Momenteel worden de voorstellen gescreend; mogelijk vinden er nog verschuivingen plaats binnen de twee terreinen.


Departementale route 

Vanuit de departementen volgden 27 voorstellen: acht voorstellen voor het terrein ‘Kennisontwikkeling’ en negentien voorstellen voor ‘Onderzoek, ontwikkeling en innovatie’. Voor Kennisontwikkeling was de totale gevraagde bijdrage ongeveer € 1,8 miljard. Voor Onderzoek, ontwikkeling en innovatie werd voor € 5,1 miljard aangevraagd. Lees hier de korte beschrijvingen van deze voorstellen.

Vervolg

Het beoordelen van de voorstellen gebeurt in de komende maanden. Daarna brengt de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds een zwaarwegend advies uit over de bijdrage van de voorstellen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Dit advies wordt in de zomer van 2023 verwacht. Daarna neemt minister Adriaansens een besluit over de subsidievoorstellen én het kabinet over de departementale voorstellen.