Nieuwe projecten gezocht voor herindiening FutureCarbonNL
19/12/2023
Voor de herindiening van FutureCarbonNL voor de vierde ronde van het Nationaal Groeifonds, is het innovatieprogramma op zoek naar concrete pilot- en demonstratieprojecten gericht op de ontwikkeling van CCU-technologieën en -processen.

Basis van het investeringsprogramma is het voorstel dat dit voorjaar is ingediend voor de derde ronde van het Nationaal Groeifonds. In juli werd bekend dat de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds geen middelen heeft toegekend aan het voorstel. De commissie zag wel kansen voor de ontwikkeling van CCU-technologieën in Nederland, en adviseerde om bij mogelijke nieuwe indiening het voorstel verder te concretiseren en uit te bouwen.

Nieuwe scope

Daarop heeft het team van FCNL besloten de reikwijdte van het plan van vorig jaar aan te passen. De primaire scope voor het bijgewerkte FutureCarbonNL-voorstel is nu: Synthese van circulaire zuurstofhoudende moleculen (C1, C2, C3+) uit CO2 voor de productie van chemische tussenproducten en bouwstenen voor materialen en voedingsingrediënten. Dit omvat CO2-afvang (inclusief DAC) indien geïntegreerd met conversie naar een eindproduct.

Voorwaarden proef- en demonstratieprojecten

In deze context is FCNL op zoek naar concrete projecten en projectideeën in zowel de pilotfase (TRL 4-6) als de demonstratiefase (TRL7-8). Deze specifieke oproep is gericht op proef- en demonstratieprojecten die onmiddellijk van start kunnen gaan in 2025, indien FCNL-voorstel wordt  goedgekeurd.

Deze projecten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • een veelbelovende businesscase in Nederland (wanneer relevante regelgeving van kracht is);
 • potentiële productafname in Nederland (wanneer relevante regelgeving van kracht is);
 • uitzicht op ten minste één demonstratie- en uiteindelijk één productielocatie in Nederland;
 • positieve impact op het milieu in vergelijking met ‘business as usual’.
Concreet en precies

Ons streven is om het eerdere investeringsplan concreter en preciezer te maken. Zonder de input van bedrijven is dat niet mogelijk. Daarom zoeken we pilot- en demoprojecten die aansluiten bij de scope van FCNL en de juiste mate van concreetheid hebben. De planning is als volgt: 

 1. Outreach (voor 1 januari 2024): als je een idee hebt voor een pilot- of demoproject* binnen de scope, stuur dan een bericht naar Erik Verbrugge (Beleidsadviseur Innovatie) met de volgende informatie:
 • Naam en contactgegevens
 • Verwacht product, technologie en waardeketen
 • Publieke en private partners
 • Regio waar het project zou plaatsvinden
 • Technology Readiness (TRL) en Market Readiness (MRL), nu en in de toekomst
 • Financieringsbehoefte (schatting)
 • (conflict met) regelgeving (schatting)

* ook onvolledige projecten of organisaties die op zoek zijn naar partners zijn welkom om hun idee in te dienen

 1. Intake en ondersteuning (uiterlijk 1 februari 2024): we onderzoeken of er een match is, hoe het project ingevuld kan worden met partners en/of aanvullende scope en welke aanvullende ondersteuning nodig is om het project zo concreet mogelijk te maken om investerings- en/of subsidierijp te worden.
 2. Afronding toezeggingen en volledig voorstel (gereed 1 juni 2024): Op basis van alle startklare projecten, de ondersteunende economische en milieubeoordelingen, de bijbehorende toezeggingen en het bijbehorende strategische verhaal wordt een volledig voorstel ontwikkeld dat wordt ingediend bij het Nationaal Groeifonds.

 3. Indiening van het volledige FCNL-voorstel (eind augustus 2024): Het volledige voorstel, inclusief strategisch verhaal, startklare projecten, financiële toezeggingen en steunbrieven wordt via het ministerie van Economische Zaken en Klimaatbeleid ingediend bij het Nationaal Groeifonds.

Meer details over onder andere maximale financiering, financieringspercentages, voorwaarden, zullen we baseren op subsidiegerelateerde randvoorwaarden en geïdentificeerde projectbehoeften. Deze worden later in het proces bekendgemaakt.

Samen

Het kernteam van FutureCarbonNL kijkt ernaar uit om nieuwe partners te aan zich te verbinden en samen een impactvolle CCU pilot- en demoportfolio voor Nederland op te bouwen én een winnend investeringsvoorstel in te dienen.

Meer weten?

Heeft u vragen? Neem contact op met Erik Verbrugge. .