Nieuws

Factsheet FutureCarbonNL live

Carbon Capture and Utilization, carbontech, recarboniseren, koolstofcirkel sluiten. Allemaal begrippen die voor grote groepen mensen nieuw en onbekend zijn. In FutureCarbonNL komt dit allemaal samen in een ambitieus innovatieprogramma dat draait om het hergebruik van CO2 en CO. In deze factsheet leggen we kort en bondig uit wat FutureCarbonNL is, wat we willen bereiken, op wat voor wijze, met wie en wanneer.

Lees verder »

Henk Noorman: CO2 inzetten voor duurzame voedselproductie

De toekomst van koolstof is circulair! Ondergrondse koolstof moet zoveel mogelijk ondergronds blijven. In plaats daarvan moeten we vol inzetten op bovengrondse koolstof. Veel aandacht gaat naar plantaardig materiaal en kunststof-recycle als bovengrondse bron. Maar gezien de grote en toenemende vraag naar koolstofhoudende producten kunnen we niet meer om CO2 heen als derde route, al is het nu nog duur is en vraagt het veel energie.

Lees verder »

Kaas van kooldioxide

Het is mogelijk een bacterie zo aan te passen dat hij van kooldioxide, zuurstof en waterstof nuttige grondstoffen produceert voor bijvoorbeeld veganistische kaas of medicijnen. Biochemicus Sandy Schmidt wil deze bacterie voeden met kooldioxide uit afvalgassen van fabrieken. Ze hoopt op financiering van haar onderzoek uit het innovatieprogramma FutureCarbonNL.

Lees verder »

Trouw over Direct Air Capture

Machines die broeikasgas uit de lucht opzuigen en opslaan. In Trouw verscheen begin mei een artikel over Direct Air Capture. Aanleiding was de miljoeneninvestering door onder andere kledingbedrijf H&M en zakenbank JP Morgan in de technologie. In totaal heeft een groep Amerikaanse techbedrijven ruim 1 miljard dollar toegezegd om CO2 permanent uit de lucht te halen.

Lees verder »

Kooldioxide straks onmisbaar als grondstof

Een Duitse moleculaire systeembioloog die zich sterk maakt voor kansen voor de Nederlandse chemische industrie. Dat ligt niet meteen voor de hand. Toch is professor Matthias Heinemann een belangrijke pleidbezorger van CO2 als grondstof.

Lees verder »