Op een duurzame manier plastics produceren uit CO2: vanaf 2030 kan het
10/08/2023
TNO wil in 2030 een demonstratiefabriek in gebruik nemen waarmee op een duurzame manier plastics worden gemaakt uit CO2.

Naar verwachting neemt het wereldwijde gebruik van plastics toe van de huidige 350 miljoen naar meer dan 1 miljard ton in 2050. Bij de productie van plastics komt echter voor CO2 vrij.

TNO werkt daarom nauw samen met de chemische industrie en de overheid aan recycling en biobased plastics, maar ook aan de elektrificatie van productieprocessen. VoltaChem, dat in 2014 is opgericht als 100% dochter van TNO, richt zich volledig op de elektrificatie in de chemische industrie.

Chemische bouwstenen

Met behulp van elektrochemische technologie, eventueel gecombineerd met traditionele processen, is het mogelijk om CO2 direct om te zetten in duurzame chemische bouwstenen. En dat kan uiteindelijk zelfs ook werken met CO2 die uit de lucht wordt gehaald, wat fabricage van kuststoffen onder de streep nóg duurzamer maakt.

“Want plastics maken waarbij er geen CO2 vrijkomt, maar waarvoor er juist CO2 nodig is: dat is precies wat de wereld nodig heeft om de koolstofketen te sluiten in een toekomstige CO2 -neutrale en circulaire economie”, zegt Martijn de Graaff, clustermanager industriële transformatie bij TNO en programmadirecteur bij VoltaChem.

Marktrijp maken

DTNO wil ervoor zorgen dat de innovatieve technologie om plastics te produceren vanuit CO2 zo snel mogelijk marktrijp wordt gemaakt. “Tussen 2040 en 2050 moet het volledig operationeel zijn op wereldschaal, en dat betekent dat we moeten versnellen”, zegt De Graaff. Een eerste stap is daarom om in 2030 een eerste demonstratiefabriek in gebruik te nemen.

“Normaal gesproken kost zo’n proces twee keer zoveel tijd, maar dankzij onze nauwe samenwerking met de bedrijven binnen VoltaChem en met universitaire partners zoals de TU Delft en Universiteit van Maastricht wordt dit versneld realiteit”, aldus De Graaff. Hij hoopt dat de demonstratiefabriek bedrijven motiveert om te investeren in de toepassing van technologieën om met groene stroom plastics te maken uit afvalgassen, water en lucht. “In de demonstratiefabriek kunnen wij de theorie in de praktijk brengen en op die manier bewijzen dat het rendabel is om in dit soort technologieën te investeren.

Lees hier het hele artikel, dat eerder is verschenen op de website van TNO.
.