Ronde 4 en 5 Nationaal Groeifonds geschrapt
25/06/2024
De rondes 4 en 5 van het Nationaal Groeifonds komen te vervallen. Dat is besloten in het hoofdlijnenakkkoord van 16 mei. Dit betekent een flinke tegenvaller voor FutureCarbonNL en andere Groeifonds-initiatieven. De community die de afgelopen jaren is opgebouwd rondom carbontechnologie blijft actief, in afwachting van nieuwe financieringsmogelijkheden.

De teleurstelling over het schrappen van de vierde ronde, waarbij in totaal 3,4 miljard euro beschikbaar zou komen, is groot bij de partners van FutureCarbonNL. “Dit besluit remt de ontwikkeling van CCU in Nederland, terwijl investeringen nu nodig zijn om af te kunnen stappen van fossiele koolstofbronnen.”

Ondanks deze tegenvaller, gaat FCNL door als samenwerkingsverband van Nederlandse universiteiten, kennisinstellingen, investeerders (zoals InvestNL), Nederlandse industrie, MKB en startups. In twee jaar heeft FCNL een sterke community opgebouwd, met alle relevante partners die zich richten op onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en afzet van technologieën die CO2 omzetten in nieuwe, duurzame materialen en (dier)voeding. Het initiatief hoopt via andere kanalen financiering aan te trekken.

De afspraken van rondes 1 tot en met 3 van het Nationaal Groeifonds worden wel nagekomen. FCNL diende in 2023 een voorstel in voor financiering voor ronde 3. Het voorstel werd destijds afgewezen. Het voornemen was om in ronde 4 een aangepast voorstel in te dienen.