Wim de Jong: CO2 als grondstof, een kwestie van lange adem
06/06/2023
Het snel verminderen van de CO2-uitstoot om de verdere opwarming van de aarde te beperken, is de grootste uitdaging voor deze eeuw. Dit kunnen we bereiken door niet langer gebruik te maken van steenkool, aardolie en aardgas als energiebron. Bij sommige industriële processen, maar ook bij energieterugwinning uit niet te recyclen afvalstromen, is het soms lastig om CO2-emissies snel te reduceren. In dat geval is het ook mogelijk om de CO2 af te vangen en op te slaan in lege gasvelden óf de CO2 te benutten als nieuwe grondstof. Twence zet in op beide opties.

Al vijftien jaar geleden zijn we begonnen met de ontwikkeling en inzet van technologie voor afvang en hergebruik van CO2. In eerste instantie om op kleine schaal ervaring op te doen met het afvangen van CO2 (3.000 ton/jaar) om met soda een slurry van natriumbicarbonaat (bakpoeder) te maken. Dit bakpoeder is ingezet bij de reiniging van de rookgassen uit het verbrandingsproces. Op deze wijze hebben we kennis opgedaan over het toepassen en verbeteren van CO2-afvangtechnologie die nodig is om verantwoord op grote schaal CO2 af te kunnen vangen bij onze afvalenergiecentrales

De volgende stap was het hergebruik van de CO2 in de praktijk te toetsen. Hiervoor realiseerde Twence in 2020 een installatie om de CO2 te vervloeien, met als doel de vloeibare CO2 als grondstof te leveren aan de glastuinbouw. Hierbij is het belangrijk om te kunnen waarborgen dat de CO2 aan alle kwaliteitseisen voldoet die ook noodzakelijk zijn bij levering vanuit een grootschalige afvanginstallatie.

Grootschalige afvanginstallatie

De strenge emissienormen die gelden bij de exploitatie van afvalenergiecentrales bieden extra ruimte om aan de hoogste kwaliteitsnormen voor CO2 te kunnen voldoen en toepassingen te vinden voor zowel het fossiele gedeelte als het biogene gedeelte (ruim 60 %) van de afgevangen CO2. Dit is de basis voor de bouw van de grootschalige afvanginstallatie voor CO2 (100.000 ton/jaar) die met ondersteuning van een DEI-subsidie van de Nederlandse overheid eind dit jaar in gebruik genomen wordt. Op termijn streven we naar afvang van CO2 bij al onze energiecentrales.

Toepassingsmogelijkheden

Belangrijk is vervolgens dat de toepassingsmogelijkheden die Twence de afgelopen vijf jaar in beeld heeft gekregen, zoals mineralisatie van CO2 met olivijn, elektrochemische omzetting van CO2 naar mierenzuur en synthetische methanolproductie met CO2 en H2, technisch verder worden ontwikkeld. Hiermee kunnen technologiebedrijven hun product naar de markt brengen en komen er meer alternatieven voor het vastleggen van CO2.

Groeifonds

Een bijdrage van het Groeifonds aan FutureCarbonNL om deze technologieontwikkelingen te bevorderen en een maakindustrie voor deze technologie in Nederland op te bouwen, kan hergebruik van CO2 sterk versnellen. Om zo, in aanvulling op recycling van materialen en inzet van biogrondstoffen, koolstofketens met CO2 te sluiten en waardevolle CO2 te behouden als grondstof voor nieuwe materialen.

Laten we zo voorkomen dat een kwestie van lange adem niet omslaat in de hete adem in onze rug van de klimaatverandering.

Wim de Jong
(Adviseur Markt & Strategie bij Twence)